محصول برچسب خورده با "گرانولاتور خشک (آسیاب کن) ساخت نوآوران"