محصول برچسب خورده با "گرانلاتور خشک (آسیاب کن) ساخت نوآوران"